Der indkaldes hermed til den ordinære generalforsamling i Viborg Skakklub.

(23-04-2019)


Det foregår i klubbens lokaler torsdag den 23. maj 2019 kl. 19.30.

Dagsordenen er denne:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens Beretning
 3. Aflæggelse af regnskab
 4. Kontingentfastsættelse
 5. Forelæggelse af budgetoverslag
 6. Indkomne forslag
 7. Valg
 1. Formanden Claus Rossen e rpå valg
 2. 3 bestyrelsesmedlemmer: Thomas Højbjerg, Bjarne Nielsen og Børge Fisker
 3. To bestyrelsessuppleanter: Allan Holst og Bent Frederiksen er på valg
 4. Tre medlemmer af spilleudvalget: Thomas Højbjerg, Bjarne Nielsen og Børge Fisker er på valg
 5. En revisor. Hans Kurt Jacobsen er på valg
 6. Eventuelt

Forslag skal være modtaget af formanden senest 14 dage før mødets afholdelse. Derfor skal forslag være sendt til clausrossen16@gmail.com senest den 9. maj 2019.

Vel mødt!