Indkaldelse til generalforsamling

Claus Rossen


(24-04-2022)


Der indkaldes hermed til den ordinære generalforsamling i Viborg Skakklub.


Det foregår i klubbens lokaler torsdag den 19. maj 2022 kl. 19.30 i klubbens lokaler


Dagsordenen er denne:


 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Aflæggelse af regnskab
 4. Kontingentfastsættelse
 5. Forelæggelse af budgetoverslag
 6. Indkomne forslag
 7. Valg
  1. 3 bestyrelsesmedlemmer: Lars Jensen, Jens Villumsen og Allan Holst er på valg
  2. To bestyrelsessuppleanter
  3. Tre medlemmer af spilleudvalget: Thomas Højbjerg, Claus Rossen og Børge Fisker er på valg
  4. En revisor
 8. Eventuelt


Forslag skal være modtaget af formanden senest 14 dage før mødets afholdelse. Derfor skal forslag være sendt til clausrossen16@gmail.com senest den 5. maj 2022.Vel mødt!