Referat af generalforsamling 2022

(15-08-2022)


Referat af ordinær generalforsamling i Viborg Skakklub


Torsdag den 19. maj 2022 kl. 19.30 i klubbens lokaler på Finderuphøj Skole.


Deltagere:


: Bjarne Nielsen, Claus Rossen, Lars Jensen, Børge Fisker, Rik Gissel, Thomas Højbjerg Suarez, Karsten Horslund, Peter Graves, Jens M. Villumsen, Bent Bro Miltersen, Bent Frederiksen, Allan Holst, Søren Poulsen.

Inden generalforsamlingen startede mindedes forsamlingen med et øjebliks stilhed Peder Bækgaard, der afgik ved døden i sæsonen.


1. Valg af dirigent

Bent Bro Miltersen foreslået og valgt.

2. Formandens beretning

Vi holder skansen med antallet af medlemmer, da vi her 1. maj stod noteret med 42 medlemmer, lidt flere end sidste år. Det skyldes især en hurtigt voksende ungdomsafdeling, der giver masser af liv i klubben hver torsdag fra halv seks til syv. Ligesom hos andre skakklubber med store ungdoms-afdelinger skal vi i gang med at løse den opgave med at få de unge mennesker til at spille turneringsskak om aftenen. Det indebærer som bekendt skakspil til ud på den sene aften, og det er ikke altid godt for de yngste. Vi har deltaget i en del skoleskakstævner i løbet af året, og det har uden undtagelse været sjovt hver gang. Fem til syv partier i løbet af en lørdag formiddag og eftermiddag er det almindelige koncept, og vi glæder os til de kommende arrangementer.


August måned bød på en generalforsamling, da coronaen havde forstyrret denne i foråret. Vi afviklede atter et spillermøde hos Thomas, og til august afvikler vi sikkert dette havetræf en lørdag!


Skive kom på besøg i LOF på Vævervej i august til vores årlige bykamp, og sandelig om vi ikke denne gang vandt efter at have været langt bagud ved pausen.


Hærvejsturneringen kom i gang med 21 deltagere, herimellem altså nogle glade ungdomsspillere samt få spillere udefra.


Thomas, Bjarne og jeg spillede i den øverste gruppe sammen med Philip fra Skive, og det gav seks spændende runder. Derudover havde vi to grupper med seks deltagere og en med fem. Jeg tog Hærvejsmesterskabet, og Bent Bro, Rik Gissel og Matti Kristensen vandt deres grupper.


Vi var sandelig 28 deltagere med i Efterårsturneringen, og der fik jeg bank! Den tredelte vindergruppe bestod af Thomas Højbjerg samt vore gæster fra Skive, Philip og Oleh. Bjarne og Lars vandt gruppe 2 med hver 4 af 5, og Rik tog sig af gruppe 3 med 4½ af 5, mens Aksel Ruppert vandt monradgruppen med 5 af 5.


Holdturneringen kom i gang med 4 hold, to med 8 spillere og to med 4 spillere. Viborg 1 var med i 1. division, hvor modstanden var lidt for hård, og vi fik den ventede nedrykning til 2. division. Viborg 2 var med i mesterrækken, og fik en fin 4. plads. Viborg 3 deltog i B-rækken, hvor en andenplads gav en lille præmie. Viborg 4 deltog i C-gruppen til seks hyggelige kampe. Tak til især holdkaptajnerne, der kæmpede med at få stillet og til de enkelte runder, og nogle gange var det en stor opgave. Så mange tak for hjælpen!


Klubmesterskabet stod på programmet i januar og februar, og 22 deltagere stod klar. Øverste gruppe var en 4-mands gruppe, og jeg tog klubmesterskabet denne gang. Børge og Karsten vandt deres grupper, og monradgruppen blev vundet af Mathias og Raksana på deling.


Vi fik afviklet klubmesterskabet i lynskak den første torsdag i året, og feltet rummede 13 deltagere. Allan Holst vandt efter omkamp mod – mig!


En hurtigturnering fik vi afviklet med 25 deltagere en hyggelig søndag i marts. Philip Nielsen fra Skive vandt sammen med Torben Steffensen fra SK 1968, da begge landede på 6 af 7.


Stormester Allan Stig Rasmussen var forbi, og holdt et foredrag og simultan en torsdag i marts. En særdeles positiv oplevelse, hvis lige vi gerne gentager næste år.


Hver torsdag aften mødes vi her i vore lokaler på Finderuphøjskolen, hvor vi er meget glade for at være. Udmærkede spilleforhold og ingen husleje er vore gunstige vilkår. Vi har så købt nye, flotte materialeskabe, der matcher skolens øvrige inventar.


Løvspringsturneringen er som bekendt netop afsluttet med 20 deltagere fordelt på tre spændende grupper. Gruppevindere blev den enlige gæst Thomas Thristram samt vore egne Jon Halling og Aksel Ruppert.


Fremtiden ser lys ud. Gode lokaler, mange ungdomsspillere på vej fremad samt særdeles hyggelige klubaftener. Selv har jeg især her senest haft fornøjelsen af at være den ledige mand, der kunne tage imod nye medlemmer samt gennemse afviklede partier. Så vi glæder os til næste sæson.Bjarne Nielsen rettede en tak til Claus og Thomas for deres indsats i juniorarbejdet. Forsamlingen bifaldt.

Beretningen enstemmigt vedtaget.


3. Aflæggelse af regnskab

Driftsresultat kr. 6.954,93
Balance kr. 59.076,01
Villy Anlys Fond indestående kr. 99.954,41

Regnskab enstemmigt vedtaget.


4. Kontingentfastsættelse

Uændrede takster blev vedtaget:

Pensionister: kr. 350,-
Seniorer: kr. 450,-
Juniorer: kr. 200,-
Børn: kr. 200,-
B-medlemmer: kr. 100,-


5. Forelæggelse af budgetoverslag

Fremlagt.
Et forventet underskud på 3.260, hvilket skyldes indkøb af nye skabe i forbindelse med flytningen til Finderuphøj Skole.


6. Indkomne forslag

Ingen.


7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

Lars Jensen, Jens M. Villumsen og Allan Holst er på valg. Jens M. Villumsen ønskede en pause i bestyrelsesarbejdet, og Bent Bro Miltersen blev valgt som nyt medlem.


8. Valg af to bestyrelsessuppleanter

Karsten Horslund og Bent Frederiksen genvalgt.


9. Valg af to bestyrelsessuppleanter

Bent Frederiksen og Karsten Horslund foreslået og valgt uden modkandidater.


10. Valg af 3 medlemmer af spilleudvalget: Thomas Højbjerg, Claus Rossen og Børge Fisker er på valg

Alle genvalgt.


11. Valg af en revisor.

Den tidligere revisor, Hans Kurt Jakobsen, er udmeldt. Jens M. Villumsen blev valgt for 2 år og Karsten Horslund for 1 år.


12. Eventuelt

Claus Rossen nævnte at det kunne være et problem med pladsen til at afholde sidste runde i holdturneringen, mens andre mente, det godt kunne lade sig gøre.

Allan Holst nævnte, at klubben måske kan benytte sig af sponsorer, hvis muligheden opstår medmindre der viser sig principielle problemer i forbindelse hermed.

Peter Graves spurgte om det var muligt med to klubaftner om ugen, nu hvor vi ikke betaler husleje.


Afsluttet kl. 20.31 med tre gange hurra for Viborg Skakklub.


Referent: Jens M. Villumesen


Dirigent: Bent Bro Miltersen