Her spiller viborg skakklub

De faste klubaftener er torsdag fra kl. 19 til 24

Klubben er åben fra kl. 18 hvor alle er velkomne til at komme ned i klubben og hygge sig med lidt skak og snak


Aktiviteter fremgår af sæsonplanen


Juniorklubben spiller samme sted også om torsdagen mellem kl. 18 og 19.

Viborg Skakklub Logo